Sekretariat: (32) 2901616, Handlowy: (32) 3641877, (32) 3641872, +48600078427, biuro@gmb-inwestycje.com

Home » Parapety i blaty granitowe

Parapety i blaty granitowe

Parapety granitowe wykonujemy zwykle w kształcie prostopadłościanu. Na życzenie klienta, możemy wykonać parapety również w innych kształtach.

Obróbka powierzchni widocznych i licowych:

  • szlifowana C-60, C-120
  • polerowana
  • wg uzgodnień indywidualnych

Obróbka krawędzi:

krawędzie ograniczające powierzchnie widoczne powinny być prostoliniowe z wykończeniem w kształcie ćwierćwałka, półwałka lub z fazą

Obróbka krawędzi spodnich dla parapetów zewnętrznych:

powierzchnia surowa, z wykonanym kapinosem w odległości 25 mm od krawędzi widocznych. Dopuszcza się wykonanie kapinosa przelotowo, równolegle do dłuższej krawędzi parapetu.
W przypadku parapetów o znacznej długości (o ile klient tak wskaże)
powierzchnia spodu powinna mieć wykonaną ujmę na szerokości ok. 40 mm

wykończenie porste

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i uszkodzenia parapetów

Parametr Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm]
szerokość, długość +2
grubość +2
wichrowatość powierzchni niedopuszczalne
kąty niedopuszczalne
szczerby na krawędziach widocznych niedopuszczalne

wykończenie z półwałkiem

UWAGA: dopuszcza się występowanie zmian strukturalnych charakterystycznych dla granitu, które nie powodują osłabienia materiału.

Translate »