Sekretariat: (32) 2901616, Handlowy: (32) 3641877, (32) 3641872, +48600078427, biuro@gmb-inwestycje.com

Home » Stopnie Blokowe

Stopnie Blokowe

Monolityczne stopnie blokowe produkowane z granitu, ze względu na nadany kształt dzielimy na:

  • proste – prostopadłościenne lub w kształcie graniastosłupa
  • łukowe – przekrój jak w stopniach prostych, kształt zgodny z wymaganym promieniem łuku

Powierzchnie widoczne stopni blokowych wykonujemy w fakturach: polerowanej, szlifowanej, piaskowanej, groszkowanej i płomieniowanej. Krawędzie widoczne między powierzchniami mogą mieć kształt ćwierćwałka, półwałka lub fazę.

długość 900 mm ÷ 300 mm
szerokość 250 mm ÷ 500 mm
grubość 100 mm ÷ 250 mm
dopuszczalne odchyłki wymiarów na długości i szerokości ±2mm
na grubości do ±1mm
grubość groszkowana, piaskowana, płomieniowana ±2mm
polerowana szlifowana, cięta ±1mm

W przypadku montażu w jednym ciągu w celu ujednolicenia grubości przedniej strony stopni, dopuszcza się frezowanie spodu stopni na szerokości 100 mm od powierzchni przedniej.

UWAGA: dopuszcza się występowanie zmian strukturalnych charakterystycznych dla granitu, które nie powodują osłabienia materiału.

Translate »