Sekretariat: (32) 2901616, Handlowy: (32) 3641877, (32) 3641872, +48600078427, biuro@gmb-inwestycje.com

Home » Płyty posadzkowe i chodnikowe

Płyty posadzkowe i chodnikowe

Wykonujemy posadzki wewnętrzne i płyty chodnikowe z granitowych płyt obcinanych z powierzchnią licową obrobioną wg jednej z kilku faktur:

 • polerowana – wysoki stopień wygładzenia, z połyskiem. Dopuszczalna chropowatość 2,5+20 pm. (0,0025+0,020 mm)
 • szlifowana – wyraźny stopień chropowatości powierzchni, możliwe widoczne rysy po materiałach ściernych.
  W zależności od stopnia chropowatości powierzchni rozróżniamy faktury:
  – zdzieroszlifowaną – chropowatość powierzchni i głębokość rys do 1,5 mm
  – wstępnie szlifowaną – chropowatość powierzchni i głębokość rys 0,3+0,5 mm
  – pełnoszlifowaną – chropowatość powierzchni 0,1+0,3 mm, brak widocznych śladów porysowania
 • groszkowana – powierzchnia równa, szorstka, charakteryzująca się występowaniem regularnie rozmieszczonych wypukłości i wklęsłości uzyskanych przez groszkowanie.
  Groszkowanie wykonywane jest w dwóch fakturach:
  – grubo groszkowana – średni odstęp między wklęsłościami i wypukłościami 6+8 mm, głębokość 4+5 mm
  – średnio groszkowana – średni odstęp między wklęsłościami i wypukłościami 4+6 mm, głębokość 3+4 mm
 • płomieniowana – wygląd powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależy od wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w wyniku działania wysokiej temperatury płomienia.

Płyty chodnikowe produkujemy o grubości od 20 mm do 300 mm z zachowaniem stopniowania co 10 mm przy zachowanej odchyłce max. ? 2 mm. Przy wykończeniu fakturami groszkowną, płomieniowaną i łupaną, dopuszczalna odchyłka grubości płyty wynosi do 10 %.

Dopuszczalne uszkodzenia i odchyłki płyt dia różnych odmian pow. licowej.

Uszkodzenia i odchyłki odmiany
szlif, poler płomień groszek łupana
Skrzywienie, wichrowatość powierzchni licowej w mm niedopuszczalne +0,5 mm +1 mm +3 mm
Odchyłki kątowe powierzchni stykowych w mm/m niedopuszczalne 1,0 1,0 2,0UWAGA: dopuszcza się występowanie zmian strukturalnych charakterystycznych dla granitu, które nie powodują osłabienia materiału.

Translate »